Beleef en ervaar het verschil met geurmarketing

Privacy statement

Scents verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Scents. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u informatie te bezorgen die verband houdt met de diensten van Scents.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. U heeft steeds het recht Scents te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen.

De website van Scents kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Scents de behoorlijke werking van de website niet garanderen.