Beleef en ervaar het verschil met geurmarketing

Privacy statement

Scents verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
In dit privacy statement laten we u weten welke informatie we over u verzamelen als u onze website gebruikt, waar we deze gegevens voor verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Tevens vindt u in dit privacy statement terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Transparantie naar u als klant is voor Scents immers  van het grootste belang.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

Scents respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Scents respecteert de GDPR wetgeving – Algemene Verordening Gegevensverwerking.

2. Persoonsgegevens Scents

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Scents. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u informatie te bezorgen die verband houdt met de diensten van Scents.

De ontvanger kan zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uitschrijving ontvangt deze persoon geen nieuwsbrieven meer van Scents: deze gegevens worden uit ons bestand gewist.

3. De rechten van de klant:

U beschikt als klant over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:
Het recht op inzage;
Het recht op correctie;
Het recht op beperking en verwijdering;
Het recht op bezwaar tegen verwerking;
Recht van gegevensoverdracht;

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. U heeft steeds het recht Scents te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen.

Bij miskenning beschikt u over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
mailto:contact@apd-gba.be

Voor het uitoefenen van de hiervoor vermelde rechten kan u zich wenden tot info@scents.be

4. Cookie policy website

De website van Scents kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Scents de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

5. Vragen over dit privacy statement?

Aarzel niet en contacteer ons :

Scents by Cast Media BVBA
Zagerijstraat 10 bus 11
2240 Massenhoven
info@scents.be
+32 (0)3 / 233 66 16
BTW: BE 0477 039 169